Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvos Respublikos finansų ministerija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už fiskalinę politiką, garantuojanti efektyvų ir racionalų valstybės ir Europos Sąjungos lėšų valdymą ir naudojimą, finansų sektoriaus plėtrą ir sklandų kitų finansų srities priemonių įgyvendinimą.