APIE

Sistemoje suformuoti duomenų rinkiniai, skirti viešiesiems naudotojams informacijai atsisiųsti, yra pateikiami atviru formatu. Metaduomenų aprašymai pateikiami pagal DCAT-AP specifikaciją, rekomenduojamą taikyti atveriant Europos viešojo sektoriaus institucijų duomenis. Pateikiami šie duomenų rinkiniai:

 • valstybės, savivaldybių, fondų biudžetų pajamos,
 • valstybės, savivaldybių, fondų biudžetų išlaidos,
 • savivaldybių pajamos,
 • savivaldybių išlaidos,
 • valstybės pajamos,
 • valstybės išlaidos,
 • valstybės, savivaldybių, fondų (nacionalinis lygmuo) finansinės būklės ataskaitos duomenys,
 • valstybės, savivaldybių, fondų (nacionalinis lygmuo) veiklos rezultatų ataskaitos duomenys,
 • viešojo sektoriaus subjekto (įskaitant konsoliduotuosius) finansinės būklės ataskaitos duomenys,?
 • viešojo sektoriaus subjekto (įskaitant konsoliduotuosius) veiklos rezultatų ataskaitos duomenys,?
 • mokėjimų valstybės biudžeto lėšų gavėjams duomenys.