APIE

Sistemoje suformuoti duomenų rinkiniai, skirti viešiesiems naudotojams informacijai atsisiųsti, yra pateikiami atviru formatu. Metaduomenų aprašymai pateikiami pagal DCAT-AP specifikaciją, rekomenduojamą taikyti atveriant Europos viešojo sektoriaus institucijų duomenis. Pateikiami šie duomenų rinkiniai:

 • COVID-19 pandemijai valdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos
 • Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams
 • Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys
 • Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys
 • Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys
 • Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys
 • Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys
 • Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys
 • Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys
 • Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys
 • Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys
 • Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys
 • Savivaldybių gyvenimo kokybės indekso rodikliai
 • Savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas